Waarom glasvezel

Waarom

Achtergrond

Voor heel veel mensen die op het platteland in Nederland wonen, is toegang tot écht snel internet een illusie. Echter, de digitale ontwikkelingen en de directe toepassingsmogelijkheden van innovaties gaan hard. Uit cijfers van Ericsson / Alcatel-Lucent blijkt dat in de periode van 2007 tot 2015 het datagebruik met 300 procent is toegenomen. Voor de komende periode, tot 2020, is de conservatieve schatting dat het datagebruik met 600 procent zal toenemen. 600 procent groei Heeft men op het platteland nu al last van traag en vaak onbetrouwbaar internet, in de komende jaren zullen deze internetverbindingen helemaal ontoereikend zijn als men van nieuwe ontwikkelingen gebruik wil gaan maken. Huidige en toekomstige informatie- en communicatietechnieken en sensortechnologieën kunnen daardoor onvoldoende of vaak helemaal niet worden benut. Dit heeft een sterk negatief effect op de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, scholing en leefbaarheid in de plattelandsgebieden.

De Wolden

De gemeente De Wolden heeft 23.000 inwoners verdeeld over ongeveer 10.000 postadressen. De gemeente heeft een oppervlak van 230 km2, heeft 17 kernen en 47 buurtschappen. Het is een echte Drentse plattelandsgemeente met veel buitengebied en veel ruimte voor akkerbouw en veeteelt. Zware industrie is er niet en ook de bedrijventerreinen zijn relatief klein. Wel vestigen zich in de gemeente steeds meer kleine zelfstandigen, die wonen en werken combineren. 85% van de adressen in De Wolden wil glasvezel In de gemeente De Wolden heeft ongeveer 70% van de inwoners toegang tot een kabelaansluiting van Ziggo en 30% heeft enkel toegang tot het internet via een ADSL lijn van KPN. De gemiddelde internetsnelheid gecombineerd voor kernen en buitengebied in De Wolden was in april 2015 ongeveer 1 Mbit upload en 4 Mbit download.

Glasvezel

Glasvezel is een energiepassief, optisch netwerk. Door glasvezel gaat geen stroom, zoals bij koper, maar (laser)licht. Alleen de actieve apparatuur die laserpulsen door een dunne vezel van glas stuurt, gebruikt energie. Doordat de actieve optische apparatuur relatief weinig energie gebruikt, is het vergeleken met kopernetwerken een heel energiezuinig netwerk. Daarnaast zijn glasvezelnetwerken symmetrisch van snelheid. Upload (verzenden van data, bijvoorbeeld foto's mailen) - en download (ophalen van data, bijvoorbeeld kijken van een filmpje op youtube) snelheid zijn gelijk. Op dit moment worden er door providers in Nederland al snelheden tot 1.000 Mbit upload en 1.000 Mbit download aangeboden en er is geen fysieke limiet bekend voor de hoeveelheid gegevens die over één glasvezel kunnen worden verzonden. Op dit moment zijn er glasvezelaansluitingen tussen de Amsterdam Internet Exchange en de Verenigde Staten (TAT-14) in gebruik waarbij snelheden van 3.200.000 Mbit Upload- en download de norm is. Op termijn worden deze snelheden ook toegankelijk voor particulieren en kleine bedrijven.

Niet het glasvezelnetwerk, maar de actieve apparatuur bepaalt de maximale snelheid. Vinden wij 10.000 Mbit, zoals dat op ons netwerk gehaald kan worden, nu nog óntzettend veel; over 10 jaar vinden we dat waarschijnlijk helemaal niks meer.

Kortom: De beste oplossing voor snel internet voor nu en in de toekomst is glasvezel.

glasvezel kabels van Glasvezel De Wolden voor een huis in Koekange


Ons eigen netwerk

Een netwerk van de gemeenschap, zonder winstoogmerk. Voor alle inwoners, bedrijven, scholen en instellingen van De Wolden. Glasvezel is de snelste verbinding die nu verkrijgbaar is, tot wel 100 of zelfs 1.000 keer zo snel als wat met de huidige koperverbindingen zoals ADSL via de telefoonlijn of COAX via de kabel mogelijk is. De snelheid van glasvezel kan onbeperkt vergroot worden wanneer dat nodig is, zonder dat daarvoor de kabels hoeven worden vervangen. Zo zijn op dit moment op het glasvezelnetwerk van Glasvezel De Wolden symmetrische snelheden mogelijk tot 100, 1.000 en zelfs 10.000 Mbit!


Economisch Stimulerend

Een snel glasvezelnetwerk is niet alleen nodig voor bedrijven in De Wolden, het zal ook het vestigingsklimaat beter maken. Agrarische toepassingen, online back-up en werken ’in de cloud’ zijn al beschikbaar en hebben snel internet nodig. Voor een economisch gezonde gemeente is glasvezel onmisbaar.


Comfortabel wonen

Tablet, smartphone, slimme thermostaat en cv-ketel, televisie, zorg op afstand, beveiligingsinstallatie etc. vragen om een meegroeiende internet verbinding. Alleen een glasvezelverbinding kan deze groei aan. Door nu een supersnel netwerk aan te leggen zorgen we samen dat De Wolden voor jong en oud een interessante woonplek is en blijft!


Toerisme en toekomst

Is er ook Wifi? Veel ondernemers in het toerisme zullen deze vraag herkennen. Gasten vinden het heerlijk om in onze gemeente van de natuur te komen genieten. Maar al die toeristen willen ook graag een goede internet verbinding. Om foto’s te delen, om met familie te appen of te skypen, en om op een regenachtige dag een film te kijken.


Levensloopbestendig

Oudere mensen kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Dit kan veilig en comfortabel als de gewone zorg wordt aangevuld met zorg op afstand. Moderne hulpmiddelen zorgen voor makkelijker contact met de zorg en voor waarschuwing als dat nodig is. Voor deze diensten is glasvezel onontbeerlijk.


Eigentijds onderwijs

De jeugd heeft de toekomst en De Wolden moet aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Scholen kunnen niet meer zonder internet. Toetsen, werkstukken maken, digitaal lesmateriaal, leerling-volgsystemen; voor alles is een snelle internetverbinding nodig. Modern onderwijs kan niet zonder snel internet en De Wolden kan niet zonder modern onderwijs.


Roger de Groot, Burgemeester De Wolden

In feite kunnen we bij glasvezel spreken over een algemeen belang. Voor ondernemers, dienstverleners, cliënten, inwoners, studenten. Voor wie niet eigenlijk?


Nu samen!

Van jong tot oud: in iedere levensfase zijn toepassingen die internet gebruiken steeds belangrijker. Om De Wolden aantrekkelijk te houden voor alle leeftijdscategorieën moeten wij nu samen een toekomstbestendige keuze maken. De overheid gaat het niet doen. Commerciële partijen pas over jaren en hooguit gedeeltelijk. Voor een sociale en gezonde gemeenschap van De Wolden doen wij het zelf. Nu. Samen!