Aanpak

Aanpak

Op deze pagina vindt u informatie over wat onze aanpak voor u inhoudt. We krijgen regelmatig vragen over de technische kanten van glasvezel, maar ook over de volgorde van aanleg. Zoals u op onze statuspagina kunt zien, gaat eerst alle aandacht naar het pilot-gebied. Als de pilot geslaagd is, gaan we metéén door met de aanleg van het volgende gebied; Ansen, Ruinen, Eursinge en Echten inclusief buitengebied.

Planning

Op de afbeelding hieronder ziet u hoe de gemeente in 'aanlegsegmenten' is onderverdeeld. De gemeente wordt per deelgebied aangelegd. De gehele aanleg zal ongeveer 18 maanden in beslag nemen, mits er geen grote tegenvallers zijn. De graafwerkzaamheden in elk deelgebied duren ongeveer 4-6 maanden, afhankelijk van de hoeveelheid adressen en. Om u een idee te geven van wanneer we bij u gaan aanleggen, hebben we een speciale pagina van onze hoofdaannemer Siers, waar u uw postcode kunt invullen om te zien of u al op de kwartaal-planning staat. Deze pagina vindt u hier: Aansluit-check

Aanpasssing planning september 2017

In het pilot-gebied heeft GDW ervaring opgedaan met hartje winter aanleggen van glasvezel in een dicht bebouwde kern. Regelmatig moest de gemeente vanwege de vorst voor de kernen een zogenaamd breekverbod uitvaardigen. Dat wil zeggen dat de gemeente de aannemer verbiedt om tegels, klinkers enz uit de grond te halen omdat hierdoor schade zou kunnen ontstaan. In de Pilot heeft de aannemer dat opgelost door de graafploegen op die dagen in het buitengebied, waar een dergelijk verbod niet geldt, te laten werken.

Onze hoofdaannemer Siers heeft ons daarom geadviseerd om het landelijke Gebied 4 (oa Berghuizen, Koekangerveld en Ruinerweide) deze winter eerst aan te sluiten en daarna, als de meeste kans op (vertraging door) vorst voorbij is, Gebied 3 (Zuidwolde en omgeving) aan te sluiten. In Gebied 3 zou ’s winters hoe dan ook vertraging ontstaan door vorst. De vertraging door vorst en de vertraging die ontstaat door het eerst aansluiten van het relatief kleine aantal adressen in Gebied 4 is nagenoeg gelijk. Als we dan zien dat Gebied 4 uit maar 500 aan te sluiten adressen bestaat (en de kern van Zuidwolde alleen al uit 3000!) dan is de conclusie snel getrokken: eerst in de winter even Gebied 4 aanleggen en meteen daarna doorstomen naar Gebied 3. Omdat we zo de hele winter door kunnen werken, zal de vertraging minimaal zijn en kunnen we in de winter wel iedereen aan het werk houden.

Volgorde aanleg gebieden

De volgorde van de gebieden is daarom per september 2017 als volgt:

  1. Pilot gebied met kern Koekange en gehele gebied Oosteinde en Ruinerwold.
  2. Ruinen en Ansen tot en met Eursinge en Echten, inclusief buitengebied.
  3. Buitengebied Koekange, Koekangerveld en Berghuizen
  4. Zuidwolde, Alteveer/Kerkenveld, Drogteropslagen, Linde, Fort en Veeningen inclusief buitengebied
  5. De Wijk en buitgengebied

Gebiedsindeling gemeente De Wolden voor Glasvezel De Wolden Klik hier voor een grotere weergave van deze kaart.

Modem

Op het glasvezelnetwerk van Glasvezel De Wolden wordt de meest moderne apparatuur gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het glasvezelmodem (een verdeelkastje voor internet, telefoon en het TV-signaal in de meterkast). Glasvezel De Wolden is één van de eerste glasvezelnetwerken in Nederland waar de glasvezelkabel rechtstreeks op het glasvezelmodem wordt aangesloten, in plaats van via een gebruikelijk tussenapparaat, dat eerst het lichtsignaal omzet in een koperkabel en dat weer aan het modem doorgeeft. Dit heeft als voordeel dat het kosten bespaart, een stopcontact minder vraagt, weer een apparaat minder is dat kapot kan gaan en het maakt snelheden van 1.000 Mbit en meer over het glasvezelnetwerk mogelijk. Al onze providers maken op dit moment gebruik van uitstekende modems in bruikleen. Dit apparaat verzorgt het verdelen van het internetsignaal, televisie, telefonie en is het eerste aanspreekpunt voor WiFi. Elke provider kiest zelf een modem dat hiervoor geschikt is. Een voorbeeld van zo'n modem dat rechtstreeks op glasvezel kan worden aangesloten ziet u hieronder. Neem contact op met de provider van uw keuze als u wilt weten welk modem u krijgt. fritzbox-5490-glasvezel-de-wolden

TV kastje

Bij alle providers (een dienstenaanbieder voor internet, telefoon en TV) krijgt u, als u TV via glasvezel wil kijken, een speciaal TV-kastje. Zo'n kastje heet een settop-box. Gebruikt u nu KPN interactieve TV of Canal Digitaal, dan bent u al bekend met het gebruik van zo'n TV-kastje. Zo'n kastje kan er bijvoorbeeld zo uitzien: settop-box-stipte

Alle providers hebben een eigen kastje. Wilt u hier meer over weten, dan vindt u hier meer informatie over deze apparaten: Fiber settopbox, Tweak Sparql box en Stipte settopbox Zo'n kastje heeft aan de achterkant aansluitingen voor de TV en het netwerk. Wilt u weten welk kastje u in huis krijgt en welke mogelijkheden u daarmee heeft? Kijk op de site van de provider van uw keuze.

Installatie in huis

Tijdens de aanleg komt er een schouwer van de aannemer langs. Deze schouwer bekijkt met u waar u de aansluiting voor uw glasvezelkabel wilt hebben en of dat mogelijk is. Als u eenmaal een glasvezelaansluiting heeft, krijgt u een modem en eventueel een TV-kastje van de provider. Al onze providers bieden een volledige installatie aan. Een volledige installatie houdt in dat er een monteur komt die, als dat nodig is, kabels trekt en uw computer en TV instelt om gebruik te kunnen maken van glasvezel. De provider Stipte biedt zelfs een gratis VIP-installatie aan, waarbij de monteur pas weggaat als álles werkt. Bij de provider Fiber kost een installatie € 89,95 en bij Tweak kost een installatie € 50,-. Bij Stipte is een volledige installatie altijd gratis inbegrepen

Kwaliteitscontrole

Wij willen het bést mogelijke glasvezelnetwerk voor u en uw en onze medebewoners bouwen. Een belangrijk onderdeel van een goed netwerk beschouwen wij de kwaliteitscontrole. Dat gaat in verschillende fasen en op verschillende niveau's. Een voorbeeld: met de aannemer hebben we een afspraak gemaakt dat élke glasvezelaansluiting in élk huis gecontroleerd wordt. Dat is vrij bijzonder en kostbaar. Maar wij denken dat we 99% van de problemen bij de bouw van een nieuw netwerk hiermee zullen voorkomen en daarom vinden we het de investering waard. Heeft u straks een glasvezelaansluiting en werkt er iets niet naar behoren? Neem dan eerst contact op met uw provider. Als zij het niet kunnen oplossen, komt het weer bij Glasvezel De Wolden als netwerkbeheerder terecht. We horen het graag van u als u problemen ondervindt. Met zijn allen zorgen we er zo voor dat het ook écht het beste glasvezelnetwerk wordt waar we trots op kunnen zijn!

Lees hieronder verder over de kosten!


Kosten

Kosten van het glasvezelnetwerk

De aanleg van een glasvezelnetwerk voor de héle gemeente De Wolden kost geld. Heel veel geld. Ongeveer € 16.000.000 - zestien miljoen euro. Glasvezel De Wolden heeft investeerders gevonden in de vorm van Rendo, de gemeente De Wolden en de provincie Drenthe. Deze investeerders willen ons helpen om het project tot een succes te maken, maar ze zijn natuurlijk geen sinterklaas. De investering moet wel terugverdiend kunnen worden. Om dat te laten lukken, moeten er genoeg mensen een abonnement op het glasvezelnetwerk nemen. 70% van de adressen in De Wolden moet meedoen om de financiers ervan te overtuigen dat Glasvezel De Wolden aan de financiële verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.

Om er zeker van te zijn dat dat kan en er voldoende mensen een abonnement nemen, voeren wij eerst een pilot uit die representatief is voor ons gebied. Pas als hier blijkt dat de kosten overeenkomen met wat begroot is en dat er ook voldoende abonnementen zijn verkocht, gaan we verder. Ook het vervolgtraject, de aanleg in de hele gemeente De Wolden, gaat telkens in kleine plukjes, totaal 5 stappen, waardoor wij kunnen blijven toetsen en kunnen ingrijpen mocht het onverhoopt toch ergens uit de hand lopen. De aannemer krijgt telkens per deelproject een opdracht. Op deze manier verkleinen we de risico’s voor kostenoverschrijding aanzienlijk.

Kosten voor bewoners

Bewoners van De Wolden hoeven geen geld te betalen voor de aanleg van een glasvezelaansluiting, die gemiddeld € 1600,- kost. Wij zijn idealistisch en vinden dat een glasvezelaansluiting voor iédereen in De Wolden toegankelijk moet zijn. Daarom nemen wij als stichting Glasvezel De Wolden deze kosten voor onze rekening. Het enige wat u nu moet doen, om het project tot een succes te maken, is een abonnement bij één van de providers nemen.

Later een abonnement nemen

Als u niet direct een abonnement wilt nemen, maar het project gaat wel door, krijgt u gewoon een glasvezelaansluiting in huis. Het is dus niet verplicht om een abonnement te nemen en wij willen niemand dwingen. Maar als iedereen gaat zitten wachten tot 'de glasvezel komt' en pas dan een abonnement wil nemen, lukt het niet om het vereiste aantal abonnementen te halen. Het is financieel ook voordeliger om direct bij de aanleg een abonnement te nemen. De kosten voor later ‘activeren’ van een glasvezelverbinding bedragen € 400,-. Deze kosten betaalt u voor het inpluggen van de laser op uw glasvezelkabel, waar natuurlijk iemand voor naar het hoofdstation moet gaan. Geen enorm bedrag. Maar het is handiger om, als u ooit een glasvezelaansluiting wil gaan gebruiken, een eenvoudig abonnement met internet + bellen te nemen. Zo’n abonnement heeft u al voor € 395,- per jaar. Dat is goedkoper dan later activeren, u heeft toegang tot snel internet, u krijgt draadloos internet thuis (handig voor kinderen en kleinkinderen) en u kunt bellen via glasvezel. Bovendien steunt u er het initatief mee.

Glasvezelkabel weigeren

Glasvezel is geen nutsvoorziening. U kunt dus gewoon weigeren dat wij uw huis of bedrijf van een glasvezelaansluiting voorzien. Als u echter later alsnog wilt dat er een glasvezelaansluiting bij u wordt aangelegd, bijvoorbeeld als u uw huis gaat verkopen en de nieuwe bewoners wél glasvezel willen, moet u de werkelijke aanlegkosten betalen. Omdat daar dan apart voor moet worden gegraven, glasvezelkabel getrokken en worden geactiveerd, zijn deze kosten vele malen hoger dan de gemiddelde aanlegkosten tijdens de aanleg van de hele gemeente De Wolden. Deze werkelijke kosten varieren heel erg, van € 5.000 tot € 15.000. Of zelfs nóg meer, afhankelijk van de afstand tot het verdeelstation en plaatselijke omstandigheden. In alle gevallen is ons advies dan ook: neem een glasvezelaansluiting.